Peru - Top 100+ Cities by Population

Population data by city is the population of the city itself, not the metro area. Data is as of 2011 estimates.

Rank CityCountryPopulation
101. Pimentel Peru 15,552
102. Satipo Peru 15,532
103. Minas de Marcona Peru 15,478
104. Junín Peru 15,320
105. Bellavista Peru 15,231
106. Coishco Peru 15,083
107. Chicama Peru 14,915
108. Saposoa Peru 14,894
109. Santa Maria Peru 14,853
110. Tabalosos Peru 14,744
111. San Ramón Peru 14,708
112. Celendín Peru 14,660
113. Chota Peru 14,240
114. Salinera Colán Peru 14,210
115. Puerto Santa Peru 14,066
116. Ascope Peru 14,015
117. Contamana Peru 13,885
118. Supe Peru 13,719
119. Eten Peru 13,693
120. Lamas Peru 13,693
121. Motupe Peru 13,681
122. Pativilca Peru 13,583
123. Cajabamba Peru 13,486
124. Bambamarca Peru 13,351
125. Azángaro Peru 13,290
126. Vice Peru 12,915
127. Chilca Peru 12,884
128. Atuncolla Peru 12,654
129. Pueblo Nuevo Peru 12,471
130. Morropón Peru 12,307
131. Zorritos Peru 12,261
132. Puerto Supe Peru 11,450
133. Concepción Peru 11,330
134. Villa Tupac Amaru Peru 11,159
135. Carás Peru 10,926
136. Soritor Peru 10,858
137. Santa Rosa Peru 10,625
138. Puquio Peru 10,491
139. Santiago Peru 10,449
140. Otuzco Peru 10,134
141. Salaverry Peru 10,066
142. Chupaca Peru 9,877
143. Reque Peru 9,808
144. Olmos Peru 9,800
145. Ilabaya Peru 9,492
146. San José de Sisa Peru 9,477
147. Las Lomas Peru 9,450
148. El Alto Peru 9,303
149. Quiruvilca Peru 9,226
150. Lagunas Peru 9,197
151. Calca Peru 9,179
152. Carhuamayo Peru 9,122
153. Aguas Verdes Peru 9,106
154. Máncora Peru 9,101
155. Subtanjalla Peru 9,096
156. Yauya Peru 9,092
157. Campoverde Peru 8,945
158. San Luis Peru 8,862
159. Cocachacra Peru 8,799
160. San Jerónimo Peru 8,772
161. Pacanga Peru 8,750
162. Huancabamba Peru 8,553
163. La Huaca Peru 8,468
164. Pilcomay Peru 8,169
165. Putina Peru 8,118
166. Chazuta Peru 8,029
167. Buenos Aires Peru 7,932
168. San Ignacio Peru 7,912
169. Morococha Peru 7,890
170. Los Aquijes Peru 7,848
171. Hacienda Huancane Peru 7,831
172. Oxapampa Peru 7,743
173. Pacocha Peru 7,588
174. Urubamba Peru 7,540
175. Mochumí Peru 7,460
176. Villa Rica Peru 7,448
177. San José Peru 7,434
178. Coracora Peru 7,420
179. Talavera Peru 7,381
180. Juli Peru 7,309
181. Cajaruro Peru 7,281
182. Jepelacio Peru 7,150
183. Torata Peru 7,054
184. Túcume Peru 7,043
185. San Juan Bautista Peru 6,871
186. Ambo Peru 6,865
187. Perené Peru 6,844
188. Sicaya Peru 6,842
189. Mazamari Peru 6,826
190. Acolla Peru 6,805
191. Santiago de Chuco Peru 6,759
192. Huicungo Peru 6,757
193. Picota Peru 6,697
194. Mórrope Peru 6,662
195. Pangoa Peru 6,638
196. Quilmaná Peru 6,442
197. Santa Eulalia Peru 6,406
198. Punta de Bombón Peru 6,336
199. Oyotún Peru 6,330
200. Bellavista Peru 6,320