Peru - Top 100+ Cities by Population

Population data by city is the population of the city itself, not the metro area. Data is as of 2011 estimates.

Rank CityCountryPopulation
198. Punta de Bombón Peru 6,336
197. Santa Eulalia Peru 6,406
196. Quilmaná Peru 6,442
195. Pangoa Peru 6,638
194. Mórrope Peru 6,662
193. Picota Peru 6,697
192. Huicungo Peru 6,757
191. Santiago de Chuco Peru 6,759
190. Acolla Peru 6,805
189. Mazamari Peru 6,826
188. Sicaya Peru 6,842
187. Perené Peru 6,844
186. Ambo Peru 6,865
185. San Juan Bautista Peru 6,871
184. Túcume Peru 7,043
183. Torata Peru 7,054
182. Jepelacio Peru 7,150
181. Cajaruro Peru 7,281
180. Juli Peru 7,309
179. Talavera Peru 7,381
178. Coracora Peru 7,420
177. San José Peru 7,434
176. Villa Rica Peru 7,448
175. Mochumí Peru 7,460
174. Urubamba Peru 7,540
173. Pacocha Peru 7,588
172. Oxapampa Peru 7,743
171. Hacienda Huancane Peru 7,831
170. Los Aquijes Peru 7,848
169. Morococha Peru 7,890
168. San Ignacio Peru 7,912
167. Buenos Aires Peru 7,932
166. Chazuta Peru 8,029
165. Putina Peru 8,118
164. Pilcomay Peru 8,169
163. La Huaca Peru 8,468
162. Huancabamba Peru 8,553
161. Pacanga Peru 8,750
160. San Jerónimo Peru 8,772
159. Cocachacra Peru 8,799
158. San Luis Peru 8,862
157. Campoverde Peru 8,945
156. Yauya Peru 9,092
155. Subtanjalla Peru 9,096
154. Máncora Peru 9,101
153. Aguas Verdes Peru 9,106
152. Carhuamayo Peru 9,122
151. Calca Peru 9,179
150. Lagunas Peru 9,197
149. Quiruvilca Peru 9,226
148. El Alto Peru 9,303
147. Las Lomas Peru 9,450
146. San José de Sisa Peru 9,477
145. Ilabaya Peru 9,492
144. Olmos Peru 9,800
143. Reque Peru 9,808
142. Chupaca Peru 9,877
141. Salaverry Peru 10,066
140. Otuzco Peru 10,134
139. Santiago Peru 10,449
138. Puquio Peru 10,491
137. Santa Rosa Peru 10,625
136. Soritor Peru 10,858
135. Carás Peru 10,926
134. Villa Tupac Amaru Peru 11,159
133. Concepción Peru 11,330
132. Puerto Supe Peru 11,450
131. Zorritos Peru 12,261
130. Morropón Peru 12,307
129. Pueblo Nuevo Peru 12,471
128. Atuncolla Peru 12,654
127. Chilca Peru 12,884
126. Vice Peru 12,915
125. Azángaro Peru 13,290
124. Bambamarca Peru 13,351
123. Cajabamba Peru 13,486
122. Pativilca Peru 13,583
121. Motupe Peru 13,681
120. Lamas Peru 13,693
119. Eten Peru 13,693
118. Supe Peru 13,719
117. Contamana Peru 13,885
116. Ascope Peru 14,015
115. Puerto Santa Peru 14,066
114. Salinera Colán Peru 14,210
113. Chota Peru 14,240
112. Celendín Peru 14,660
111. San Ramón Peru 14,708
110. Tabalosos Peru 14,744
109. Santa Maria Peru 14,853
108. Saposoa Peru 14,894
107. Chicama Peru 14,915
106. Coishco Peru 15,083
105. Bellavista Peru 15,231
104. Junín Peru 15,320
103. Minas de Marcona Peru 15,478
102. Satipo Peru 15,532
101. Pimentel Peru 15,552
100. San Clemente Peru 15,815
99. Ilave Peru 16,033